kunst­haus-raab-vitri­ne-IMG_9668

Dokumentation Aktion WachstumVitrine